پمپ آب

امتیاز محصول

پمپ مورگن MB

:
الکترو پمپ های سانتریفیوژ
جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
جنس شفت : استینلس استیل
نوع بلبرینگ : SKF
جنس پروانه : برنج
جنس سیم پیچی : %100 مس
مکانیکال سیل: کربن ، سرامیک،استینلس استیل
گستره دمای سیال : 0 تا 50 درجه سانتیگراد
کاربرد : مناسب برای افزایش فشا ر، آتشنشانی،آبرسانی، مصارف صنعتی، کشا ورزی
کاربرد ساختمانی MB150 : برای 1 الی3 طبقه و 2 الی 6 واحد مسکونی
کاربرد ساختمانی MB200 : برای 2 الی4 طبقه و 4 الی 10 واحد مسکونی
کاربرد ساختمانی MB300 : برای 3 الی5 طبقه و 6 الی 15 واحد مسکونی
کاربرد آتشنشانی MB150 : فقط جهت جعبه های 3/4 هوزریل،استفاده همزمان از دوجعبه تا ارتفاع 38متری
کاربرد آتشنشانی MB200 : جهت جعبه های 3/4 هوزریل،استفاده همزمان از دوجعبه تا ارتفاع 42متری  اگر دربالاترین
                                            سطح ساختمان نصب گردد برای جعبه های سایز11/2فایرباکس میتوان استفاده کرد.
کاربرد آتشنشانی MB300 : جهت جعبه های 3/4 هوزریل ،استفاده همزمان از دوجعبه تا ارتفاع 48 متری جعبه های 11/2
                                           فایرباکس استفاده همزمان از دوجعبه در همکف