پمپ آب

امتیاز محصول

پمپ مورگن CAB

:
الکترو پمپ های کله گلابی
جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
جنس شفت : استینلس استیل
نوع بلبرینگ : SKF
جنس پروانه : برنج
جنس سیم پیچی : %100 مس
مکانیکال سیل: کربن ، سرامیک،استینلس استیل
گستره دمای سیال : 0 تا 50 درجه سانتیگراد
کاربرد : مناسب برای افزایش فشا ر ،آتشنشانی،آبرسانی،مصارف خانگی
برای منابع ذخیره حتی اگر با گاز مخلوط باشد
کاربرد ساختمانی CAB200/01 : برای 4 الی 7 طبقه و 10 الی 18 واحد مسکونی
کاربرد ساختمانی CAB300/01 : برای 5 الی 8 طبقه و 10 الی 25 واحد مسکونی
کاربرد آتشنشانی CAB200/01 : برای استفاده یک جعبه 11/2 فایرباکس در ارتفاع 30متری و استفاده
                                                    همزمان از دوجعبه هوزریل 3/4 تا ارتفاع 43متری
کاربرد آتشنشانی CAB300/01 : برای استفاده یک جعبه 11/2 فایرباکس در ارتفاع 40متری و استفاده
                                                    همزمان از دوجعبه هوزریل 3/4 تا ارتفاع 45متری
نکته : وقتی به مخزن ذخیره متصل شود نگهدارنده فشار بصورت اتوماتیک فعال میشود .