پمپ آب

امتیاز محصول

پمپ مورگن CB

:
الکترو پمپ های سانتریفیوژ بی صدا
جنس بدنه و واسطه پمپ : چدن ریخته گری
جنس شفت : استینلس استیل
نوع بلبرینگ : SKF
جنس پروانه : برنج
جنس سیم پیچی : %100 مس
مکانیکال سیل: کربن ، سرامیک،استینلس استیل
گستره دمای سیال : 0 تا 90 درجه سانتیگراد
کاربرد : صنایع ساختمانی، صنایع عمومی، بوستر پمپ ها
CB100/01 : برای 2 الی 5 طبقه و 2 الی 4 واحد مسکونی
CB160/01 : برای 3 الی 7طبقه و 4 الی 10 واحد مسکونی
CB210/01 : برای 3 الی 7 طبقه و 8 الی 20 واحد مسکونی
CB310/01 :برای 4 الی 10 طبقه و 10 الی 25 واحد مسکونی
CB400/01 :برای 4 الی 10 طبقه و 15 الی 35 واحد مسکونی
CBT600/01 :برای 5 الی 12 طبقه و 20 الی 40 واحد مسکونی
CBT751/01 :برای 8 الی 15طبقه و 20 الی 50 واحد مسکونی
CBT800/01 به بالا برای بوستر پمپهای آبرسانی وآتش نشانی
جهت ساختمانهای 50 الی 150واحدی بیمارستانها،شرکتها و ...