پمپ آب

امتیاز محصول

ست کنترل مورگن ST3-2

:
شکل ظاهری :
شیریکطرفه مخصوص که از برگشت آب جلوگیری می کند
سیستم امنیتی که از خشک کارکردن جلوگیری می کند
عملکرد اتوماتیک
درجه فشار
کلید استارت دستی
چراغ تلاش برای راه اندازی
چراغ کارکردن پمپ
چراغ امنیتی سیست
کاربرد : استفاده برای 2 الی 4 واحد تا ارتفاع 15 متر
اگر فاصله بالاترین شیر از ست کنترل بیشتر از 15 متر بود به همان اندازه ست کنترل بالاتر نصب شود .
نصب صحیح ست کنترل: