پمپ آب

امتیاز محصول

پرشر سوئیچ مورگن PS9.2

:
شکل ظاهری:
دارای 2 عدد مهره جهت تنظیم فشار مناسب
دارای اتصال چرخشی
دارای کابل ورودی برق و کابل الکترو

کاربرد : برای تمامی پمپ هایی که میزان تنظیم فشار آنها بین 1 الی 6 بار باشد ، مورد استفاده قرار میگیرد .
نصب صحیح پرشرسوئیچ: